PLASTIC & RUBBER THAILANDPLASTIC & RUBBER THAILAND

Digital Showroom

'Informa Markets' Takes Thailand Industry to the World's Stage with Plastic & Rubber Thailand 2023

Plastic & Rubber Thailand 2023, Thailand's Specialized Exhibition on Plastic and Rubber Technology, Machinery, Service and Raw Materials provide solutions for sustainable development goals (SDGs) and carbon reduction road map collaborate with government, private sectors, expertise, and alliances in plastics and rubber industries.

  • BIOtechnology - utilize to plastics, rubber, and composite applications
  • Circular Economy from upstream to downstream with a framework of Environmental, Social, and Governance
  • Reduce CO2 emission - implement digital technology to improve production system in manufacturing

พลาสติกแอนด์รับเบอร์ไทยแลนด์ 2023 - เดินหน้าสู่การเป็นงานแสดงเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตพลาสติกและยางแห่งปีของประเทศไทย

เป็นเวทีสำคัญในการจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย การเลือกใช้วัตถุดิบในการผลิตเพื่อความยั่งยืน อีกทั้งยังสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้เข้าร่วมงานทั้งในประเทศไทยและอาเซียน

พบกับนักอุตสาหกรรมกว่า 30,000 คน ในแวดวงการผลิต อาทิเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ บรรจุภัณฑ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

จัดร่วมกับงาน อินเตอร์แมค แสดงศักยภาพของเทคโนโลยีและ เครื่องจักร เพื่อการผลิต และงาน ซับคอน ไทยแลนด์ ซึ่งรวบรวมผู้รับช่วงการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

เหตุผลที่ควรเข้าร่วมงาน

ช่วงเวลาเหมาะสม

เป็นงานแรกของปีสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต และเพื่อตอบโจทย์จุดเริ่มรอบการจัดซื้อ

แพลทฟอร์มโดดเด่น

พิสูจน์ด้วยความสำเร็จที่ผ่านมา ในการสร้างเครือข่ายนักอุตสาหกรรมและโอกาสทางธุรกิจ

หนึ่งในงานอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกที่จัดทั่วอาเซียน

มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม พร้อมฐานข้อมูลผู้ซื้อที่ครอบคลุม

จัดร่วมกับงาน

งานอินเตอร์แมค และ ซับคอน ไทยแลนด์ ช่วยดึงดูดผู้ผลิตและผู้ซื้อที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม

ได้รับการสนับสนุน

ได้รับการสนับสนุนจากทั้งจากภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม

จัดร่วมกับ

งานอินเตอร์แมค และเอ็มทีเอ เอเซีย งานแสดงเครื่อองจักรอุตสาหกรรมงานแรกของปี ที่รวมโซลูชันอัจฉริยะ ตอบสนองความต้องการในยุคแห่งการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทรงประสิทธิภาพ นำเสนอทั้งเครื่องจักร ซอฟท์แวร์ และอุปกรณ์เกี่ยวข้องล่าสุด ในการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตทั้งหมดไว้ด้วยกัน อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์แขนกล ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเพิ่มทักษะทักษะความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ให้กับอุตสาหกรรม

งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและการจับคู่ธุรกิจชั้นนำของอาเซียน พิเศษด้วยการผสมผสานโปรแกรมจับคู่ธุรกิจทั้งในรูปแบบดั้งเดิม และออนไลน์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งสริมการลงทุนได้เชิญผู้ซื้อรายใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วมโครงการจับคู่ธุรกิจออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

'พลาสติกแอนด์รับเบอร์ ไทยแลนด์ 2023' กระแสตอบรับคึกคัก 'อินฟอร์มาฯ' เดินหน้าเต็มกำลัง ขับเคลื่อนไทย ยกระดับสู่การผลิตแห่งความยั่งยืน

วันที่: 31 Mar 2023

'พลาสติกแอนด์รับเบอร์ ไทยแลนด์ 2023: Plastic & Rubber Thailand 2023' งานแสดงเทคโนโลยี เครื่องจักร และวัตถุดิบ สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกและยาง แบบครบวงจร ในประเทศไทย จัดโดย 'อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย'

Read More

เพื่อความมั่นใจในมาตรการการจัดงานและการดำเนินการด้านสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงาน "พลาสติกแอนด์รับเบอร์ไทยแลนด์"

ผู้จัดงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงได้มีการเตรียมมาตรการและขั้นตอนการคัดกรอง อีกทั้งแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่